Keuze voor Utilysys® is vooral een rekensom

19 november 2019 - Het gebruik van meermalig fust is in de bloembollen sector nog vooral gebaseerd op kostenoverwegingen. Duurzaamheid speelt wel een steeds grotere rol bij de bloembollen afzet, maar daarbij kijkt men niet in de eerste plaats naar fust. In een redactioneel artikel in Greenity wordt duidelijk waar de handelsbedrijven op dit moment staan als het om retourfust gaat. Lees hier het artikel.
Exporteurs wijzen erop dat het niet eenvoudig is om kratten retour te laten komen. Het verzamelen van de lege kratten is in fijnmazige afzetketens geen eenvoudige klus. Ook de gebrekkige belangstelling voor duurzaamheid bij de klanten is een oorzaak. En de eenmalig gebruikte kratten krijgen in hun tweede leven na de bloembollen, vaak ook andere gebruiksdoelen, zoals teeltbak of verhuisbak.
In de praktijk blijkt dat retourkratten heel goed functioneren bij grootschalige afnemers. De inschatting dat je met retourfust kosten kunt besparen, blijkt volgens degenen die het Utilysys®-krat gebruiken, te kloppen. Dit is vooral op Noord-Amerikaanse bestemmingen gebleken. Maar ook op Europese bestemmingen is de besparing op de kosten van retourtransport al snel groot genoeg om de investering in klapkratten te rechtvaardigen.
Dat duurzaamheid ook een argument wordt om het gebruik van eenmalige plastic kratten voor het verzenden van bloembollen te heroverwegen, lijkt nog slechts een kwestie van tijd. De omschakeling naar een circulaire economie is een issue voor veel ondernemingen. Daardoor gaat het zuinig omgaan met grondstoffen een rol spelen bij de keuze voor een logistiek systeem. Bovendien is de CO2 footprint aan een opmars bezig. Ook de plasticdiscussie wordt in steeds meer landen gevoerd. In dat opzicht verschilt Nederland niet meer zo heel veel met de rest van de wereld.
Alle nieuws items