Retour, reiniging en opslag

 • Kunnen de kratten retour met zeetransport?

  Zeetransport van lege kratten is de meest toegepaste modus. De ongekoelde - droge - zeecontainer is hiervoor zeer geschikt. De belading daarvan is uiterst efficiënt. Er gaan 250 ingeklapte kratten op een 100 x 120 cm pallet. In een 40 ft. zeecontainer (highcube) passen 22 van deze pallets. Soms kiest men ervoor om de kratten zonder pallets in de ongekoelde zeecontainer te stapelen voor een optimale volume benutting.
 • Zit de kratten opslag in een depot?

  De gebruiker zorgt over het algemeen zelf voor kratten opslag in een eigen ruimte. Lege klapkratten nemen ingeklapt 20 % van het volume in ten opzichte van starre kratten. En de afnemer verzorgt de terugzending meestal zelf volgens de afspraak met de eigenaar van de Utilysys® kratten. Lees hier meer over het maken van goede afspraken met klanten. Een goed alternatief is om opslag en transport uit te besteden aan een logistiek dienstverlener. Nadere informatie hierover kunt u verkrijgen bij Container Centralen Benelux.
 • Waar kan je de kratten laten reinigen?

  De eigenaar van de Utilysys® kratten is vrij in de keuze hoe de kratten te reinigen. Een gespecialiseerd reinigingsbedrijf zal in het algemeen de reiniging uitvoeren volgens standaard specificaties. Stichting Utilysys adviseert hierbij de gebruiksaanwijzing te raadplegen. Lees hier meer over het reinigen van kratten.
 • Op welke pallets kunnen kratten worden terug geleverd?

  Leverancier en afnemer dienen hierover onderling afspraken te maken. Het Utilysys® krat is met de 60x40 cm afmeting geschikt voor de Euro pallet afmetingen die zijn gestandaardiseerd door EPAL. De standaard 80 x 120 cm. maat van de Europallet wordt in de praktijk door heel Europa het meest gebruikt. Naast de standaard maat kent EPAL de afmeting 800 x 600 mm (80 x 60 cm.), dit is een halve afmeting europallet (ook wel displaypallet formaat), vervolgens de afmeting 1.000 x 1.200 mm (100 x 120 cm.), ook wel het blokpallet-formaat. Lees meer. Stichting Utilysys adviseert altijd schone onbeschadigde pallets te gebruiken.
 • Teruglevering kratten schoon en vrij van stickers?

  Dit is afhankelijk van onderlinge afspraken tussen leverancier en afnemer. Stichting Utilysys adviseert hierbij uit te gaan van terug levering van schone kratten vrij van stickers. Het klapkrat is voorzien van labelhouders dus het gebruik van plakstickers is niet nodig. Het gebruik van plakstickers leidt tot onnodig oponthoud tijdens het reinigen van de kratten. Als het niet anders kan, kunt u plakstickers gebruiken, die zijn voorzien van afwasbare lijm. Raadpleeg ook de gebruikers-handleiding. Plakstickers of papieren labels zijn niet de enige informatiedragers die u op Utilysys® klapkratten kunt gebruiken. Dit krat is namelijk ook te leveren met ingegoten barcode, QR-code of RFID. Hiermee kan de benodigde informatie digitaal aan het krat worden gekoppeld.

  Diversen

 • Zijn lege kratten bij terugtransport belast met BTW?

  Als u goederen invoert uit een niet-EU-land, betaalt u btw. Deze regel wordt ook bij retourtransport van lege kratten toegepast. Wilt u dit niet bij de Douane doen maar in uw btw-aangifte? Op deze manier betaalt u per saldo niets. Zo voorkomt u onnodig beslag op uw liquiditeit. Lees over de vergunning die nodig is op Vergunning artikel 23 aanvragen U kunt hier een voorbeeldbrief downloaden.
 • Zijn er al betaalbare stapelaars op de markt?

  Er zijn machinale stapelaars in bedrijf in de bloembollensector. De bedrijfseconomische haalbaarheid wordt mede bepaald door het aantal uren dat deze machines kunnen worden benut. In andere sectoren worden ook machines gebruikt voor het open- of dichtvouwen van klapkratten. Door de standaard afmetingen is het Utilysys® klapkrat inzetbaar in mechanische inpaklijnen waar ook de starre - niet inklapbare - leliekrat wordt gebruikt. Het Utilysys® klapkrat is in verschillende bedrijfssituaties probleemloos getest. Wilt u ook een test doen met Utilysys® klapkratten op uw eigen installatie? Stuur ons een berichtje via 'Ik heb een vraag'. Op de pagina over VWS ziet u in een filmpje hoe de Utilysys® klapkratten over de volautomatische lelie-inpaklijn van Totalsystems BV gaan.
 • Kan het Utilysys® krat ook in een andere uitvoering?

  Utilysys®-kratten met een speciaal herkenningsteken of in een andere kleur of in nieuw (niet recycled) materiaal? Ook het aanbrengen van een inmould barcode of een QR-code of RFID is een optie. Voor maatwerk kunt u contact opnemen met onze dealer (voor bedrijven in de boembollen) Twinpack BV of (voor bedrijven in vaste planten) Van Krimpen BV.. Raadpleeg ook de product specificaties.
 • Hoe bereken ik het voordeel van klapkratten?

  Het financiële voordeel van Utilysys® klapkratten in uw situatie is eenvoudig uit te rekenen. Als hulpmiddel biedt Stichting Utilysys een rekenmodel aan. Uw specifieke bedrijfssituatie in combinatie met uw afnemer(s) is bepalend. Bereikt u uw klanten over zee of met uitsluitend wegtransport? Het terughalen van lege plastic kratten vanuit locaties op een ander continent is niet lonend als u met starre - niet inklapbare - kratten werkt. Met Utilysys® vergroot u het aantal lege kratten per zeecontainer met een factor 5. Daardoor zijn de kosten van retourtransport en reiniging over het algemeen lager dan de kostprijs van vervangende kratten. Voeg daarbij dat uw klant de kosten van het afvoeren van de lege kratten bij eenmalig gebruik (verschrotten of recyclen) niet meer heeft. Belevert u uw klanten via wegtransport? Deze bedrijven sturen hun vaste kratten in sommige gevallen leeg retour. Bedenk dat toepassing van Utilysys® klapkratten een besparing van 80% van het transportvolume geeft. Hierdoor zijn de hogere aanschafkosten van klapkratten over het algemeen snel terugverdiend. Bloembollen exporteurs gaan er soms van uit, dat de vaste kratten na gebruik een tweede leven krijgen. Ze worden gebruikt om in te telen of verkocht voor allerlei toepassingen buiten de bloembollen sector. In dat geval zou u eens kunnen nagaan welke levensduur dat tweede leven heeft en hoe het krat daarna eindigt.

  Open pool

 • Hoe werkt de open pool in het buitenland?

  Iedereen in de bloembollen en vasteplanten sector kan Utilysys® kratten kopen en onderling kratten verrekenen. Dat kan ook zonder deelname in de open pool. Indien meerdere bedrijven met elkaar Utilysys® kratten uitwisselen, ontstaat een open pool. Het is bijvoorbeeld efficiënt als een bollenteler kratten vol voor leeg kan ruilen met de afnemer. Een ander voorbeeld is dat Utilysys® kratten van meerdere leveranciers bij een afnemer in het buitenland door elkaar worden opgeslagen. In die situatie is het belangrijk om als partners in de open pool bepaalde afspraken te maken. De kostenvoordelen van een open pool zijn aantrekkelijk en zullen groter zijn naarmate het aantal gebruikers toeneemt.
 • Kunnen telers kratten omwisselen vol voor leeg?

  Telers pakken op verzoek van de handelaar bloembollen of vaste planten vaak  in in Utilysys® kratten. Daardoor voorkom je beschadiging van het product door omverpakken of overstorten. Lees hier meer over het belang van het voorkomen van overstorten voor de kwaliteit. Telers kunnen ook zelf Utilysys® kratten kopen om met producten te vullen. Als eigenaar van kratten hebben deze telers bij levering aan de volgende schakel de volgende opties:
  •  vol voor leeg omwisselen
  • statiegeld in rekening te brengen
  • de waarde van de kratten verrekenen met de afnemer.
  Bij omwisselen vol voor leeg kunnen meerdere bedrijven betrokken zijn. Zo ontstaat een open pool. Eventueel kunnen eigenaren van Utilysys® kratten zelf beslissen om tegen betaling een externe dienstverlener in te schakelen. Meer informatie over pooldiensten is te verkrijgen bij Container Centralen Benelux.
 • Is mijn bedrijf verplicht om aan de open pool deel te nemen?

  Bedrijven die onderling kratten uitwisselen organiseren daarmee vanzelf een open pool. Maar u kunt uw eigen kratten natuurlijk ook binnen uw eigen gesloten keten blijven gebruiken. Als eigenaar van Utilysys® klapkratten bent u vrij in uw keuze of u wilt deelnemen aan poolactiviteiten. De meeste krat-eigenaren opereren solo maar er zijn ook samenwerkingsverbanden. Samenwerking kan lucratief zijn, bijvoorbeeld als meerdere leveranciers dezelfde klant beleveren. Als u gaat poolen kan samenwerking met een dienstverlener voordelen hebben. Laat u zich daarover goed informeren bij Container Centralen Benelux.
 • Wat kost deelname aan de open pool?

  Na aanschaf van kratten zijn er geen kosten van deelname aan de open pool. De meeste eigenaars van Utilysys® klapkratten zetten deze in binnen een gesloten keten. Samenwerking met andere krateigenaren kan voordelen hebben. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer meerdere leveranciers dezelfde klant beleveren. Eventueel kunnen eigenaren van Utilysys® kratten zelf beslissen om tegen betaling pooldiensten af te nemen. Meer informatie hierover is te verkrijgen bij Container Centralen Benelux.

  Krat

 • Zijn er ventilatie proeven gedaan?

  Het Utilysys® klapkrat heeft uitstekende ventilatie eigenschappen. Hiervoor zijn vergelijkende proeven gedaan door Wageningen Plant Research (voorheen PPO-Lisse). In deze proeven is de ventilatie in verschillende bollenfusten vergeleken. Hierbij zijn de houten gaasbak, de plastic gaasbak, het starre leliekrat en Utilysys® onderzocht.  Lees meer. De fabrikant heeft het percentage 'open / gaten' van de bodem bepaald op 31%. Bij Utilysys® klapkratten is de ventilatie even goed of iets beter dan bij starre - niet inklapbare - kratten. Luchtdoorlatendheid is belangrijk voor kwaliteitsbehoud van bloembollen.  In het algemeen valt hier over te zeggen, dat de ventilatie minder is bij een kleinere bolmaat. Het advies van de deskundigen is dan ook bij bloembollen die ventilatiegevoelig zijn (tulpen, hyacinten etc.) om de kratten niet tot de rand met bollen te vullen (tot enkele cm's onder de handgreep).
 • Wat als een bollenkrat kapot gaat?

  Bij normaal gebruik, voor doeleinden waarvoor het Utilysys® bollenkrat is ontworpen, zal dit niet gebeuren. Wij adviseren goede aandacht te geven aan de gebruiksaanwijzing. Losse panelen zijn in de meeste gevallen op eenvoudige wijze weer vast te klikken. Als een krat niet meer bruikbaar is vanwege beschadiging, kunt u dit inleveren bij de eigenaar. Deze zal voor verrekening en recycling zorgen. Dit is het advies van Stichting Utilysys. Het is belangrijk om over de afwikkeling van defecten en andere zaken goede afspraken met uw klanten te maken en deze ook vast te leggen. Stichting Utilysys heeft hiervoor een handreiking opgesteld in de vorm van een concept retourfust reglement. Lees meer.
 • Is het model beschermd?

  Er is modelbescherming bij Bekuplast GmbH, de fabrikant van Utilysys® klapkratten. Stichting Utilysys is eigenaar van het merk. Het Utilysys® klapkrat heeft een aantal unieke eigenschappen. Dat maakt dit krat bij uitstek geschikt voor toepassing in de bloembollen sector. Het krat heeft een lage stapelhoogte in ingeklapte toestand. Het is sterk zodat het een lange levensduur heeft en voldoende hoog gestapeld kan worden in de bewaarconditie. Bovendien is het krat zeer luchtdoorlatend, zodat de ventilatie van de bloembollen in het krat uitstekend is. Verreweg de meeste Utilysys® klapkratten zijn bij bloembollen bedrijven in gebruik. Buiten de bloembollen sector is er echter ook belangstelling voor, vanwege de robuuste eigenschappen. Het gaat dan om bedrijven die het Utilysys® krat kiezen voor magazijn toepassingen.
 • Hoe hoog worden de kratten gestapeld en is het krat net zo sterk als een leliekrat?

  Uit proeven is gebleken, dat het Utilysys® klapkrat even sterk is als het starre - niet inklapbare - leliekrat. De statische belasting is 25 kg per krat en de stapelsterkte is 400 kg. Zie hier alle product specificaties. In de praktijk staan de kratten op een pallet in de opslagsituatie niet hoger gestapeld dan 8 of 9. In de opslagsituatie wordt daar bovenop vaak een tweede pallet geplaatst. Tijdens het transport staan de kratten 9 of 10 hoog gestapeld op een pallet. Stichting Utilysys adviseert bij het stapelen in de opslagsituatie de veiligheidsvoorschriften in acht te nemen.