Wat kost deelname aan de open pool?

Na aanschaf van kratten zijn er geen kosten van deelname aan de open pool. De meeste eigenaars van Utilysys® klapkratten zetten deze in binnen een gesloten keten. Samenwerking met andere krateigenaren kan voordelen hebben. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer meerdere leveranciers dezelfde klant beleveren. Eventueel kunnen eigenaren van Utilysys® kratten zelf beslissen om tegen betaling pooldiensten af te nemen. Meer informatie hierover is te verkrijgen bij Container Centralen Benelux.
Alle nieuws items