Kunnen telers kratten omwisselen vol voor leeg?

Telers pakken op verzoek van de handelaar bloembollen of vaste planten vaak  in in Utilysys® kratten. Daardoor voorkom je beschadiging van het product door omverpakken of overstorten. Lees hier meer over het belang van het voorkomen van overstorten voor de kwaliteit. Telers kunnen ook zelf Utilysys® kratten kopen om met producten te vullen. Als eigenaar van kratten hebben deze telers bij levering aan de volgende schakel de volgende opties:
  •  vol voor leeg omwisselen
  • statiegeld in rekening te brengen
  • de waarde van de kratten verrekenen met de afnemer.
Bij omwisselen vol voor leeg kunnen meerdere bedrijven betrokken zijn. Zo ontstaat een open pool. Eventueel kunnen eigenaren van Utilysys® kratten zelf beslissen om tegen betaling een externe dienstverlener in te schakelen. Meer informatie over pooldiensten is te verkrijgen bij Container Centralen Benelux.
Alle nieuws items