Is mijn bedrijf verplicht om aan de open pool deel te nemen?

Bedrijven die onderling kratten uitwisselen organiseren daarmee vanzelf een open pool. Maar u kunt uw eigen kratten natuurlijk ook binnen uw eigen gesloten keten blijven gebruiken. Als eigenaar van Utilysys® klapkratten bent u vrij in uw keuze of u wilt deelnemen aan poolactiviteiten. De meeste krat-eigenaren opereren solo maar er zijn ook samenwerkingsverbanden. Samenwerking kan lucratief zijn, bijvoorbeeld als meerdere leveranciers dezelfde klant beleveren. Als u gaat poolen kan samenwerking met een dienstverlener voordelen hebben. Laat u zich daarover goed informeren bij Container Centralen Benelux.
Alle nieuws items