Wat als een bollenkrat kapot gaat?

Bij normaal gebruik, voor doeleinden waarvoor het Utilysys® bollenkrat is ontworpen, zal dit niet gebeuren. Wij adviseren goede aandacht te geven aan de gebruiksaanwijzing. Losse panelen zijn in de meeste gevallen op eenvoudige wijze weer vast te klikken. Als een krat niet meer bruikbaar is vanwege beschadiging, kunt u dit inleveren bij de eigenaar. Deze zal voor verrekening en recycling zorgen. Dit is het advies van Stichting Utilysys. Het is belangrijk om over de afwikkeling van defecten en andere zaken goede afspraken met uw klanten te maken en deze ook vast te leggen. Stichting Utilysys heeft hiervoor een handreiking opgesteld in de vorm van een concept retourfust reglement. Lees meer.
Alle nieuws items