Zit de kratten opslag in een depot?

De gebruiker zorgt over het algemeen zelf voor kratten opslag in een eigen ruimte. Lege klapkratten nemen ingeklapt 20 % van het volume in ten opzichte van starre kratten. En de afnemer verzorgt de terugzending meestal zelf volgens de afspraak met de eigenaar van de Utilysys® kratten. Lees hier meer over het maken van goede afspraken met klanten. Een goed alternatief is om opslag en transport uit te besteden aan een logistiek dienstverlener. Nadere informatie hierover kunt u verkrijgen bij Container Centralen Benelux.
Alle nieuws items