Hoe werkt de open pool in het buitenland?

Iedereen in de bloembollen en vasteplanten sector kan Utilysys® kratten kopen en onderling kratten verrekenen. Dat kan ook zonder deelname in de open pool. Indien meerdere bedrijven met elkaar Utilysys® kratten uitwisselen, ontstaat een open pool. Het is bijvoorbeeld efficiënt als een bollenteler kratten vol voor leeg kan ruilen met de afnemer. Een ander voorbeeld is dat Utilysys® kratten van meerdere leveranciers bij een afnemer in het buitenland door elkaar worden opgeslagen. In die situatie is het belangrijk om als partners in de open pool bepaalde afspraken te maken. De kostenvoordelen van een open pool zijn aantrekkelijk en zullen groter zijn naarmate het aantal gebruikers toeneemt.
Alle nieuws items